PVT-Directie overleg

Datum overleg:  Woensdag 02-06-2022

We hebben in de vergadering met de directie de onderstaande punten besproken.

 1. Ruwe resultaten van de enquête.
 2. Telefoondienst/storingsdienst
 3. Reistijd/werktijd n.a.v. vorig overleg en enquête
 4. Thuiswerken n.a.v. vorig overleg en enquête.
 5. Autobeleid

Hieronder even per punt wat we besproken hebben.

 1. Ruwe resultaten van de enquête.

 • Doorgenomen van de opzet en resultaten van de enquête. De directie is erg blij met het hoge aantal mensen dat de enquete in heeft gevuld en met de uitkomsten. Dit si waardevolle informatie. Elk onderwerp van de enquête verdiend de juiste aandacht en zal komende vergadering(en) worden behandeld en wordt er dieper op ingegaan.

 1. Werktijden aanpassing, n.a.v. enquête

 • Advies van de PvT is om hier goed over na te denken of het wel wenselijk is de werktijden aan te passen. De directie gaat daarom de uitslag van de enquête meenemen in de plan- en besluitvorming voor eventuele benodigde aanpassingen van werktijden. Het doel om verlies van uren te voorkomen vraagt een maatwerk oplossing en de oorzaak en eventuele oplossing varieert per situatie.

 1. Reistijd/werktijd n.a.v. vorig overleg en enquête.

 • Het cao geeft onvoldoende aan wat de precieze regels zijn en laat ruimte voor eigen interpretatie en invulling. Jurisprudentie geeft aan dat de reistijd werktijd is. De meeste bedrijven in onze branche hanteren de regel om ½ uur ‘s-ochtends en ½ uur s’ middags als eigen reistijd de rest te zien en de rest is dan betaald. Directie wacht op antwoord van de jurist Techniek Nederland. Volgende vergadering word dit punt verder besproken.

 1. Thuiswerken n.a.v. vorig overleg en enquête.

 • a.v. de enquête is het personeel in het bedrijf evenredig verdeeld in voorstander, geen mening en tegenstander. Duidelijk is dat het wel of niet thuis werken samenhangt met je functie en rol binnen het bedrijf. Besproken is om een volgende vergadering gaat er dieper op in te gaan. Directie bekijkt in welke functie / rol het eventueel past om thuis te werken zonder dat dit belemmerend werkt voor de betrokken collega’s.

 1. Telefoondienst/storingsdienst

 • Agenda punt voor het volgens overleg.

 1. Autobeleid

 • Directie vraagt zich af of het autobeleid een punt is voor de PVT. De vraag is dan of er een groepsbelang is en of er iets gewijzigd wordt aan het bestaande beleid. Volgens de directie is er niets veranderd. Daarop vanuit de pvt gevraagd dit beleid op papier te zetten zodat we dat kunnen beoordelen. Dit wordt opgepakt door Andrea.

We hebben gevraagd de plannen vanuit de directie die voor 25% van het personeel van invloed zijn voor de kortere en langere termijn met ons te delen.  Martien geeft nader aan dat we dit als PVT een belangrijke punt vinden. Argument daarvoor is dat we de achterban kunnen informeren over voorgenomen plannen, dit verhoogd het draagvlak en betrokkenheid van het personeel. Daarnaast voorkomt het adhoc situaties.