PVT-Directie overleg

Datum overleg:  Woensdag 13-04-2022

We hebben met de directie besproken om het draagvlak onder het personeel te vergroten. Onzichtbaar achter de schermen wordt veel georganiseerd door directie wat niet bekend is bij personeel wat wel kan zorgen voor meer wederzijds begrip anderzijds kunnen er dingen spelen die niet zichtbaar zijn voor directie;

Mogelijke oplossingen hiervoor;

 • PVT goed bereikbaar voor personeel dat die aangesproken worden bij eventuele problemen.
 • Afgeschermd en anoniem deel van de Komen website waar personeel op een soort blog eventuele zaken kan deponeren.
 • Personeels pagina toevoegen aan de website om personeel te informeren over lopen zaken nieuwe opdrachten panden etc.
 • Jaar agenda maken met belangrijke data voor het bedrijf waarop besluiten vallen of zaken georganiseerd worden.

Thuis werken heeft voor- en nadelen die we kort besproken hebben, zie onderstaand. Dit zullen we verder behandelen nadat de uitslag van de enquu00eate beschikbaar is.

 • Voordelen;
 1. Geen reisuren
 2. Geen reiskosten
 3. Geconcerteerde werken voor een aantal
 4. Vrijheid
 • Nadelen;
 1. Communicatie
 2. Productie daalt
 3. Sparren creatief proces is moeilijker
 4. Beperkt aantal personeel leden kan thuis werken 2 deling onder personeel
 5. Wie bepaalt wanneer iemand thuis werkt
 6. Kosten thuiswerkplek

Er zijn meerdere bronnen die wat vinden  hoe de reiskosten geregeld moeten worden. Dat zijn het cao , FNV en Techniek Nederland. Hier zullen we verder onderzoek naar doen en opnieuw bespreken met directie.