Gedragsregels Personeelsreglement

 

Werken bij Koomen Installatie B.V. betekent werken in een team. Iedere dag moet je samen met collega’s op een maatschappelijk verantwoorde manier de werkzaamheden tot een goed einde brengen, zorgen dat het bedrijfsproces goed loopt, enz. Goede samenwerking vormt dan ook de basis voor succes en plezier in het werk. In een team werken betekent elkaar ondersteunen en duidelijk communiceren. De bedrijfscultuur is informeel, hetgeen inhoudt dat problemen en irritaties op het werk kunnen worden besproken.

 

Kenmerkend voor de medewerkers van Koomen Installatie B.V.  is hun professionaliteit. Dat betekent respect voor klanten, leveranciers en partners waarmee wordt samengewerkt. Iedere medewerker is een ambassadeur van het bedrijf. Dat vereist volstrekte integriteit bij medewerkers die immers vaak in aanraking kunnen komen met vertrouwelijke gegevens of materialen bij de klanten.

Vertaald naar de praktijk van alledag is de medewerker van Koomen Installatie B.V. :

  • betrokken bij de doelen van de organisatie;
  • correct en dienstverlenend in zijn optreden;
  • in staat tot deskundige oordeelsvorming;
  • in staat voorbeeldgedrag te vertonen en zijn collega’s aan te spreken op hun gedrag en op gemaakte afspraken; ook vertoont hij voorbeeldgedrag bij het besturen van de bedrijfsauto’s op de openbare weg;
  • bereid verantwoording af te leggen over zijn handelingen en beslissingen

 

 

Hygiëne en uiterlijke verzorging

 

Medewerkers van Koomen Installatie B.V. zien er verzorgd en netjes. Persoonlijke hygiëne is vanzelfsprekend. De werknemers zijn verplicht de verstrekte bedrijfskleding te dragen. Petten zijn niet geoorloofd om te dragen.

 

De werkruimten, dus ook bureaus, worden steeds netjes achter gelaten. De bedrijfswagen zien er steeds schoon en verzorgd uit. Bij de uitvoering van werkzaamheden worden de locaties netjes achtergelaten. Verpakkingsmaterialen, e.d. worden steeds meegenomen en op een verantwoorde manier afgevoerd.

 

 

Roken, consumpties nuttigen en het gebruik van medicijnen, alcohol en drugs

 

In het bedrijfspand en op locatie bij de opdrachtgever mag alleen worden gerookt in de daarvoor bestemde ruimten. Dit geldt ook voor het nuttigen van eten en drinken.

 

Indien om gezondheidsredenen medicijnen zijn voorgeschreven door een arts, die je reactiesnelheid ongunstig kan beïnvloeden dient je de directie hiervan op de hoogte te stellen. Deze medicijnen zijn meestal herkenbaar aan de gele of oranje sticker op de verpakking. Ook bij het gebruik van andere medicijnen die uw functioneren kunnen beïnvloeden is het gewenst dit te melden.

 

Het is absoluut verboden voorafgaand aan of tijdens het werk alcohol, drugs of andere verdovende middelen te  gebruiken. Overmatig gebruik van deze middelen buiten de reguliere werktijden, die het functioneren beïnvloeden, kan leiden tot het nemen van disciplinaire maatregelen.

 

 

Als uitzondering op het nuttigen van alcoholische dranken geldt de bedrijfsborrel op de vrijdag of speciale door de directie vastgestelde gelegenheden. Het is evenwel absoluut niet toegestaan om u zich met een door u bestuurd vervoermiddel op de openbare weg te begeven, indien je meer dan het wettelijk toegestane promillage aan alcohol hebt geconsumeerd.

De directie van Koomen Installatie B.V. neemt nadrukkelijk afstand van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wanneer er schade of letsel in welke vorm dan ook ontstaat of is aangebracht aan derden indien je je als medewerker niet hebt gehouden aan de bovenstaande bepalingen.

 

 

Diefstal

 

Diefstal wordt in geen enkel geval getolereerd.

 

 

Agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie

 

Het is te allen tijde niet toegestaan om zich zowel mondeling als fysiek te uiten ten opzichte van collega’s en derden zowel mannelijk als vrouwelijk in ongewenst gedrag: agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie.

 

Onder seksuele intimidatie bij Koomen Installatie verstaan we allerlei vormen. Onder andere, intieme vragen over het privéleven, suggestieve opmerkingen, betasten van het lichaam, aanranding en verkrachting. Seksuele intimidatie kan een uitingsvorm van machtsmisbruik zijn, dit wordt in het bedrijf niet getolereerd.